0.3°C

Pomoc na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią fot. Paweł Pąk

Pomoc na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

Napisał  Paź 03, 2018

ARiMR informuje, że w PROW na lata 2014-2020 przewidziano pomoc na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. Zainteresowani tym wsparciem mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych Agencji od 5 listopada do 4 grudnia.

Pomoc przeznaczona jest dla dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń. Przewidziane dla nich wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF wynosi maksymalnie 100 tys. złotych (w całym okresie realizacji PROW 2014-2020). Jednak wysokość dofinansowania, nie może być wyższa niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Drugą grupą, która może liczyć na pomoc są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowić rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one liczyć na maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-202. Pieniądze muszą zostać przeznaczone na inwestycje w urządzenia mające zapobiegać zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Limit dofinansowana także w tym przypadku sięga 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

- Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej – podaje ARiMR.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: ARiMR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama