logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

15.5°C

Ursus z 16 mln. zł. straty w pierwszym półroczu 2018 r. Przychody spadły o 93 mln zł. fot. Paweł Pąk

Ursus z 16 mln. zł. straty w pierwszym półroczu 2018 r. Przychody spadły o 93 mln zł.

Napisał  Paź 07, 2018

Zarząd URSUS S.A. podał informację o wynikach finansowych spółki za pierwsze półrocze 2018 roku. Wynika z nich, że spółka odnotowała spory spadek przychodów oraz dużą stratę finansową.

- Zarząd URSUS S.A., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2018 roku, tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., – informuje w komunikacie prasowym URSUS S.A. – przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za wyżej wymieniony okres.

Z udostępnionych do wiadomości publicznej danych wynika, że przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w tym okresie 62 mln zł, a zysk strata netto to 16 mln zł. W pierwszym półroczu 2017 roku było to 6 mln zł, więc strata zwiększyła się w analogicznym okresie r/r aż o 10 mln zł.

Jak informuje dalej spółka, strata wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych. Spółka tłumaczy też, że powodem większej straty jest wzrost kosztów finansowych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktu) w stosunku do kursu złotego.

Przychody ze sprzedaży spółki URSUS S.A. w I półroczu 2018 r. spadły o 60%, tj. o wartość 93 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 62 mln zł, co, jak podaje URSUS S.A., wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 71% w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 48% r/r.

Sprzedaż zagraniczna
- Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) (Raporty bieżące nr 38/2015, 5/2016, 29/2016, 39/2016, 47/2016, 1/2018 oraz 59/2018) – informuje URSUS S.A. – W I półroczu 2017 r. Spółka odnotowała przychody z tyt. realizacji ww. kontraktu w kwocie 45 380 tys. zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 026 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności.

Spółka wyjaśnia też, że niższe o 48% r/r przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa, a spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce.

Jak informuje dalej URSUS S.A., według informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do końca I półrocza 2018 r. do Agencji wpłynęły wnioski, których wartość stanowi ok. 107% środków przeznaczonych na realizację działania „4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych” tj. 11,6 mld zł., a do dnia 30 czerwca 2018 r. Agencja zawarła umowy opiewające na ok. 26,5% środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania, natomiast wypłacone środki stanowiły jedynie 9% wspomnianej kwoty.

Emitent informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie został jeszcze zakończony, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raportach półrocznych (odpowiednio skonsolidowanym oraz jednostkowym) za I półrocze 2018 r., które zostaną opublikowane w dniu 1 października 2018 r.

(rpf) Paweł Pąk / źródło: informacja prasowa URSUS S.A.

reklama