24.4°C

partnerzy:

reklama
Ubezpieczenie dzieci rolników w pocztowym TUW fotolia

Ubezpieczenie dzieci rolników w pocztowym TUW

Napisał  Paź 11, 2018

KRUS informuje o bardzo dużym zainteresowaniu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników w Pocztowym TUW. Chcesz poznać szczegóły oferty?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego pod koniec września br. ponownie zawarła umowę grupowego ubezpieczenia NNW i chorobowego dzieci rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa ta obowiązuje przez rok od dnia 14.10.2018 r.

- Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – wyjaśnia KRUS. - Warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem - dodaje.

Aby ubezpieczyć dzieci, konieczne jest zaświadczenie z KRUS, że rodzic lub opiekun jest objęty ubezpieczeniem KRUS w pełnym zakresie lub był nim objęty w okresie polisowym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

(rpf) Grażyna Okulicz, źródło: KRUS

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama