9.5°C

partnerzy:

reklama
Przegląd techniczny ciągnika rolniczego i przyczepy w gospodarstwie? fot. Paweł Pąk

Przegląd techniczny ciągnika rolniczego i przyczepy w gospodarstwie?

Napisał  Lis 04, 2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury został przyjęty przez Radę Ministrów.

W projekcie przewidziano zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochronę środowiska. Nowe przepisy mają też dostosować polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów – odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Jest to jednostka podległa Ministrowi Infrastruktury.

Wysokość opłaty jakościowej będzie uzależniona od wysokości przychodu osiągniętego z tytułu opłat za badania techniczne wykonane po terminie (45 dni po terminie). Zakłada się bowiem, że głównym źródłem finansowania systemu zapewnienia wysokiej jakości badań technicznych pojazdów będzie opłata za badania techniczne wykonane po terminie.

W obszarze badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych wprowadzono zasadnicze zmiany. Uwzględniając apele środowiska branżowego, użytkowników tych urządzeń mechanicznych oraz organów administracji publicznej sprawujących bezpośrednią pieczę nad rozwojem dziedzin związanych z korzystaniem z maszyn rolniczych, brzmienie art. 86a ust. 5 zezwala na przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, jeśli będzie ona spełniała wymagania określone przepisami prawa.

Zgodnie z nowymi przepisami takie badanie będzie możliwe jedynie przy zachowaniu odpowiednich standardów badania technicznego w zakresie wyposażenia i warunków lokalowych, co pozwoli na zagwarantowanie utrzymania ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.

(rpf) jp / źródło: KPRM

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama