fbpx
Zatrudniasz pracowników sezonowych z zagranicy? Koniecznie przeczytaj! fot. Paweł Pąk

Zatrudniasz pracowników sezonowych z zagranicy? Koniecznie przeczytaj!

Napisał  Lis 07, 2018

Przepisy mówiące o zatrudnianiu sezonowym cudzoziemców określają jasno: pracodawca powinien zapewnić im zakwaterowanie. Jak to dokładnie powinno wyglądać i na jakich zasadach być rozliczane? Odpowiada ministerstwo finansów.

Ministerstwo finansów podkreśla, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rolnik powinien zapewnić cudzoziemcowi, który u niego pracuje sezonowo, kwaterę mieszkalną. W związku z tym, trzeba sporządzić odrębną umowę, która będzie określała warunki najmu lub użyczenia takiej kwatery.

Co istotne, czynsz za wynajem kwatery, nie może być odejmowany z wynagrodzenia pracownika. Nawet jeżeli rolnik zawierał umowę z pracownikiem sezonowym z zagranicy, w której są zapisy mówiące o potrącaniu z wypłaty kwoty czynszu. Zapisy te są nieważne w świetle obowiązującego prawa.

Z kolei podpisując z pracownikiem umowę o użyczeniu kwatery, rolnik nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych od takiego użyczenia. 

- Wynika to z faktu, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych - podkreśla resort finansów.

W związku z tym, że jest to nieodpłatne użyczenie kwatery, nie generuje ono żadnego dochodu po stronie użyczającego rolnika. A więc użyczając bezpłatnie kwatery i jednocześnie zapewniając zakwaterowanie pracownikowi sezonowemu z zagranicy, nie trzeba sztucznie ustalać kosztu takiego zakwaterowania, powinno ono być określone jako bezpłatne w umowie użyczenia.

(rpf) Grażyna Okulicz / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj