21.7°C

partnerzy:

reklama
70 posiedzenie izb rolniczych grupy wyszehradzkiej fotolia

70 posiedzenie izb rolniczych grupy wyszehradzkiej

Napisał  Lis 27, 2018

Obecna sytuacja na rynkach produktów rolnych, WPR po 2020, ubezpieczenia upraw i zwierząt, rynek cukru, ASF i zrównoważone rolnictwo – to główne tematy poruszane podczas 70 posiedzenia izb rolniczych z państw grupy wyszehradzkiej.

Przedstawiciele izb rolniczych z państw grupy wyszehradzkiej rozmawiali o obecnych cenach produktów rolno-spożywczych. Omówili również systemy ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w poszczególnych krajach. Zgodzili się, że rolnictwo wymaga coraz szerszej oferty ubezpieczeniowej, która zabezpieczałaby nie plony, a dochody.

- W sprawie WPR po 2020, przedstawiciele izb rolniczych V4 podtrzymali wnioski zawarte w Deklaracji Bratysławskiej z marca 2017 r. Oczekują, że ostateczne przepisy powinny: prowadzić do rzeczywistych uproszczeń, gwarantować ciągłość unijnego finansowania, w tym wypłat dla rolników, zapewnić równe warunki konkurencji na rynku co oznacza wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich. Większe ambicje środowiskowo-klimatyczne WPR wymagają zachowania co najmniej dotychczasowego budżetu tej polityki – czytamy na stronie KRIR.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również o utrzymującej się silnej spadkowej tendencji cen cukru na unijnym rynku, co skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej plantatorów i całego przemysłu cukrowniczego. W sprawie ASF zauważono, że dużym zagrożeniem dla produkcji wieprzowiny są sankcje nakładane przez kraje trzecie w formie restrykcji importowych.

Jednomyślnie zgodzono się również, że „budowanie zrównoważonej przyszłości żywności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego powinno iść w parze z zapewnieniem zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ale nie stawiać wymagań środowiskowych na zbyt wysokim poziomie”. 

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama