PROW: do 4 grudnia wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF i powodziami fot. Paweł Pąk

PROW: do 4 grudnia wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF i powodziami

Napisał  Gru 03, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 4 grudnia mija termin składania wniosków o wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) lub powodzią.

O wsparcie takie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 roku – osobiście lub listownie nadając przesyłkę rejestrowaną w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Program pomocy jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ze wsparcia w tym naborze mogą skorzystać rolnicy oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych.

Rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej, mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Należy pamiętać, że wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, czyli spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, mogą wnioskować o maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

(rpf) jp / źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia