FarmNet OkiemRolnika Screening OK

 

13.8°C

partnerzy:

reklama
W Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP 24 foto: cop24.katowice.eu

W Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP 24

Napisał  Gru 03, 2018

W Katowicach rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 24. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o spotkaniu szefa resortu rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Światowej Organizacji Rolników (WFO - World Farmers' Organisation).

Spotkanie odbyło się 2 grudnia – w przededniu otwarcia COP 24, uczestniczył w nim także minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa podniósł kwestię wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie rolnictwa na świecie. Niekorzystne zjawiska przyrodnicze odczuwalne są także w rolnictwie polskim, czego przykładem mogą być anomalie pogodowe, a w szczególności tegoroczna, długotrwała susza, pustosząca zasiewy. Minister podkreślił rolę, jaką mogą odegrać uprawy rolne na świecie na rzecz pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, będących przyczyną zmian klimatycznych. Rolnictwo, obok lasów, może mieć kluczowe znaczenie w sekwestracji węgla i skutecznie absorbować globalną produkcję dwutlenku węgla pochodzenia antropogenicznego – informuje MRiRW

Minister rolnictwa w rozmowie z władzami WFO oraz delegatami Światowego Związku Rolników z zaproszonych krajów, podziękował za przyjęcie do tej organizacji polskiej Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Zadeklarował ponadto pomoc dla niej w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w Polsce z udziałem rolników z różnych krajów świata.

Ze strony polskiej przedstawiona została też propozycja, by w 2019 roku zorganizować co najmniej dwa wydarzenia wspólnie z WFO, poświęcone promowaniu spółdzielczości rolniczej, jako podstawowej, najlepszej formy organizowania się rolników, a także organizowania się kobiet wiejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy życia ich mieszkańców.

(rpf) jp / źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama
reklama