7.1°C

GIW: Warunki eksportu mięsa wieprzowego do Kanady fotolia

GIW: Warunki eksportu mięsa wieprzowego do Kanady

Napisał  Gru 13, 2018

Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) przekazała 11 grudnia 2018 r. wyjaśnienia odnośnie swoich dodatkowych wymagań gwarancujnych przy eksporcie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

Mięsne produkty wieprzowe poddane obróbce termicznej mogą być obecnie importowane do Kanady bez dodatkowych restrykcji związanych z ASF

W przypadku mięsa wieprzowego i produktów niepoddanych obróbce cieplnej dopuszczony jest import z zakładów położonych w strefie wolnej od ASF lub strefie ochronnej (określona w części I załącznika do Decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE), pod warunkiem że mięso wysyłane do Kanady jest pozyskiwane ze świń pochodzących ze strefy wolnej – informuje Główny Inspektorat Werynarii

CFIA nie zezwala też na ubój, przetwarzanie lub obsługę świń pochodzących ze strefy zagrożenia (określona w części III załącznika do Decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE) w zakładach zatwierdzonych na Kanadę.

Strona kanadyjska złagodziła najnowsze wymagania w stosunku do proponowanych wcześniej.

5 listopada 2018 r. w piśmie skierowanym do strony polskiej, CFIA zażądała, aby z eksportu wyłączone były zakłady, które ubijają i/lub przetwarzają świnie pochodzące ze strefy objętej ograniczeniami (określona w części II załącznika do Decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE) i ze strefy zagrożenia (określona w części III załącznika do Decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE), nawet jeżeli mięso z tych świń nie jest wysyłane do Kanady.

W wyniku intensywnych działań Głównego Lekarza Weterynarii, w tym organizacji wideokonferencji ze stroną kanadyjską, zaangażowania Komisji Europejskiej, aktualne ograniczenia są możliwe do poświadczania – informuje GIW

Z uwagi na fakt, iż CFIA wymaga poświadczania spełniania dodatkowych warunków przez przesyłki mięsa wieprzowego z Polski, Główny Inspektorat Weterynarii uzgodni w najbliższym czasie treść załącznika do świadectwa TRACES, zawierającego gwarancje dla strony kanadyjskiej.

(rpf) jp / źródłó: GIW

reklama reklama