1.7°C

Prezydent podpisał ustawę o restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw fot. Paweł Pąk

Prezydent podpisał ustawę o restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw

Napisał  Gru 14, 2018

12 grudnia 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Ustawa przewiduje nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw. Prowadzenie zadłużonych gospodarstw, wynikających z powtarzających się szkód, powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk i warunków atmosferycznych czy kryzysach na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom prowadzenie produkcji rolnej.

Zgodnie z informacjami, które podają banki kredytujące wynika, że niemalże 2 tysiące producentów rolnych ma problem ze spłatą kredytów.

Przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia wsparcie zostanie skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą.

Cztery planowane formy pomocy:
- udzielanie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- udzielanie pożyczek spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej przez ARiMR,
- udzielanie gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
- przejęcie zadłużenia podmiotów, prowadzących gospodarstwo rolne przez KOWR.

Restrukturyzacja będzie obejmować długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od dnia zgłoszenia.

(rpf) jp / KPRM

reklama