PROW: do 500 tys. zł dla rolników na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych fot. Paweł Pąk

PROW: do 500 tys. zł dla rolników na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych

Napisał  Sty 02, 2019

– Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Wysokość wsparcia o które można wnioskować, zależy od rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi maksymalnie:
- 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
- 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.

Ułatwieniem dla zainteresowanych wzięciem udziału w programie wsparcia jest fakt, że zainteresowani mogą składać wszelkiego rodzaju decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.

Osoby starające się o takie wsparcie muszą być ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Wniosek o refundację w w/w programie można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

(rpf) jp / źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia