Wydrukuj tę stronę
Samorządy rolnicze odwołały protest zaplanowany na 10 stycznia fot. MRiRW

Samorządy rolnicze odwołały protest zaplanowany na 10 stycznia

Napisał  Sty 09, 2019

W związku z podjęciem przez Rząd RP rozmów dotyczących Petycji Wojewódzkich Izb Rolniczych, która miała być wręczona Prezesowi Rady Ministrów podczas zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych pod hasłem „W obronie interesów rolników” zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2019 r. w Warszawie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, że podjął decyzję o odwołaniu zgromadzenia – taką informację podał wczoraj na swojej stronie internetowej KRIR.

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyły się wczoraj rozmowy przedstawicieli kierownictwa resortu i samorządu rolniczego. Uczestniczyli w nich między innymi: minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski po rozmowach powiedział: – W rolnictwie występują różne problemy, które związane są i ze zmianami klimatycznymi, i ze złą strukturą będącą konsekwencją procesów prywatyzacyjnych zakładów przetwórczych z lat 90-tych, i z procesów globalizacyjnych.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że tylko wspólne rozwiązywanie problemów może przynieść pozytywne rezultaty.

–  Przedstawiciele rolniczego samorządu – Krajowej Rady Izb Rolniczych - zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z listą dziesięciu postulatów (ich treść jest dostępna pod tym artykułem).

Jak podaje strona rządowa - minister został zobowiązany przez szefa polskiego rządu do opracowania propozycji rozwiązań strukturalnych.

Dziękując za konstruktywne podejście i podjęcie rozmów ze strony rolniczego samorządu, jestem jednocześnie przekonany, że jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość – podkreślił minister Ardanowski. Do wspólnej pracy zapraszam wszystkie organizacje i związki rolnicze – dodał.

Odpowiadając na szybką reakcję premiera Morawieckiego postanowiliśmy wycofać się z wcześniejszego zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 10 stycznia br. – poinformował szef rolniczego samorządu.

Proponujemy zorganizowanie wspólnej reprezentacji wszystkich organizacji i związków rolniczych i wspólne rozwiązywanie problemów w zespołach roboczych w ramach okrągłego stołu rolniczego – podkreślił prezes Szmulewicz.

Minister zwrócił uwagę, że cały świat rolniczy, wszystkie związki i organizacje powinny się w ten proces włączyć. Szef resortu rolnictwa uważa, że w ramach zespołów powinni się znaleźć przedstawiciele nie tylko producentów rolnych, czy przetwórców, ale także i konsumentów.

Tylko takie działanie doprowadzi do zintegrowania wszystkich ogniw „od pola do stołu” i wypracowanie niezbędnych zmian strukturalnych – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Petycja wojewódzkich izb rolniczych skierowana do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 stycznia 2019 r. „W obronie interesów rolników” W związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na łata 2020-2027 izby rolnicze wnoszą o realizację następujących postulatów:

1. Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań na forum europejskim celem wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się dalsze funkcjonowanie rolnictwa dwóch prędkości. Obecna sytuacja obniża naszą konkurencyjność i powoduje stale zmniejszające się dochody polskich rolników. Domagamy się również, aby wsparcie dla II filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostało co najmniej na poziomie z lat 2014-2020, co pozwoli na dalsze inwestowanie w rozwój gospodarstw rolniczych i infrastruktury wiejskiej.

2. Tragiczna sytuacja hodowców a zwłaszcza trzody chlewnej doprowadza do bankructwa wielu gospodarstw rolniczych i wyłączenia całej branży z gospodarki narodowej, w związku z tym należy podjąć wszelkie możliwe działania skutkujące natychmiastowym wzrostem cen w skupie (uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa). Z uwagi na rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń na inne kraje Unii Europejskiej należy doprowadzić do znacznego zwiększenia środków europejskich na jego zwalczanie.

3. Żądamy wywarcia skutecznego nacisku na Polski Związek Łowiecki zmierzającego do depopulacji dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019 r. Domagamy się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

4. Żądamy większych środków na finansowanie infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na obszarach wiejskich.

5. Domagamy się większego wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

6. Domagamy się opracowanie realnego, jednolitego systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika.

7. Domagamy się większej pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych.

8. Domagamy się przyjęcia rozwiązań prawnych chroniących produkcję rolniczą i zapewniających dalszy jej rozwój na obszarach wiejskich.

9. Domagamy się szybszego tempa rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy współudziale rolników.

10. Domagamy się uwzględnienia postulatów izb rolniczych w sprawie OSN.

(rpf) jp / KRIR, MRiRW