fbpx
Główny Inspektorat Weterynarii wyjaśnia dlaczego potrzebny jest odstrzał dzików fotolia

Główny Inspektorat Weterynarii wyjaśnia dlaczego potrzebny jest odstrzał dzików

Napisał  Sty 10, 2019

Afrykański pomór świń (ASF) nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jest to jednak śmiertelna choroba dla świń, która powoduje ogromne straty gospodarcze – informuje Główny Inspektorat Weterynarii w odpowiedzi na doniesienia o wątpliwościach i protestach dotyczących decyzji o masowym odstrzale dzików na terytorium Polski.

ASF u dzików po raz pierwszy wystąpił w lutym 2014 r., o tego czasu w Polsce potwierdzono 3376 takich przypadków. ASF jest czynnikiem powodującym spustoszenie w rodzimych hodowlach świń oraz ograniczającym eksport mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

Obecnie eksport mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego nie może być prowadzony np. do Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii, Filipin, Ekwadoru, Uzbekistanu, a wg. informacji uzyskanych od przedsiębiorców również do Malezji. Zakaz eksportu, z wyjątkiem produktów wieprzowych podanych obróbce termicznej, dotyczy także Serbii.

Niektóre kraje wyłączają z eksportu całe województwa, gdzie występuje ASF, są to np. Bośnia i Hercegowina, Kazachstan, Ukraina oraz Wietnam.

Ze względu na dotychczasowe straty oraz biorąc pod uwagę realne zagrożenie rozprzestrzenianiem się tej choroby u dzików poza obszary objęte restrykcjami, jak również uwzględniając realne zagrożenie wystąpienia kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach uznano za konieczne podjęcie zdecydowanych działań w zakresie ograniczania liczebności dzików. Oznacza to zintensyfikowanie odstrzału dzików zarówno w ramach łowieckich planów gospodarczych, jak i w ramach odstrzału sanitarnego, poprzez organizowanie polowań zbiorowych skoordynowanych tzw. „wielkoobszarowych” – informuje Główny Inspektorat Weterynarii – polowania zbiorowe skoordynowane nie różnią się od klasycznych polowań zbiorowych oprócz tego, że mają być zsynchronizowane na obszarach obejmujących obwody łowieckie w sąsiadujących ze sobą powiatach.

Odstrzał dzików w formie polowań skoordynowanych jest jednym z elementów zwalczania ASF u dzików, jest realizowany obok innych działań obejmujących m.in. usuwanie zwłok padłych dzików, przestrzeganie zasad bioasekuracji przez producentów świń i myśliwych, regulacja wielkości populacji dzików w ramach polowań indywidualnych.

GIW informuje też, że intensywne polowania zbiorowe na dziki, w okresie, w którym mogą być one wykonywane, podyktowane są następującymi względami:
– dziki są głównym rezerwuarem wirusa ASF w środowisku,
– obecnie na obszarze uznanym za teren występowania ASF u dzików, obejmującym 347 gmin, obowiązują restrykcje, które odnoszą się nie tylko do dzików i mięsa pozyskanego od dzików, ale również do świń i mięsa pochodzącego od świń. Dotyczy to zwłaszcza kwestii ograniczenia eksportu mięsa wieprzowego z Polski do państw trzecich.

Główny Inspektorat Weterynarii zaznacza, że z doniesień medialnych wynika, że w analogicznym okresie myśliwi w Niemczech, przeciwdziałając potencjalnemu ryzyku wystąpienia ASF w tym kraju, odstrzelili około 840 tys. dzików.

Odstrzał sanitarny dzików w ramach polowań skoordynowanych, obejmuje niektóre obwody łowieckie zlokalizowane na zachód od strefy tzw. cichych polowań w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

(rpf) jp / GIW

Udostępnij:

Skomentuj