25.1°C

Od 1 lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowego fotolia

Od 1 lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Napisał  Sty 31, 2019

Od 1 lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowegoRolnicy chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni zbierać faktury VAT, a w teminie od 1 do 28 lutego złożyć wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa.

Odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Wnioski należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Drugim terminem na złożenie wniosku w 2019 roku są dni od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - w tym przypadku przedstawić faktury za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limitu zwrotu w ramach podatku określonego na 2019 roku wynosi:
- 100,00 zł pomnożone przez ilość hektarów użytków rolnych
oraz:
- 30,00 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (tzw. DJP)

Pieniądze wypłacane będą w następujących terminach:
- od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze te będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

(rpf) jp / MRiRW

reklama