Wydrukuj tę stronę
O planie białkowym i zwalczaniu ASF  w Brukseli fot. Paweł Pąk

O planie białkowym i zwalczaniu ASF w Brukseli

Napisał  Lut 02, 2019

Strategia zwalczania afrykańskiego pomoru świń poprzez depopulację dzików oraz plan rozwoju produkcji białka paszowego w Unii były przewodnimi tematami posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli.

Zdaniem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego plan białkowy jest jednym z najważniejszych tematów poruszanych obecnie na forum Unii Europejskiej.

– Polska popiera wszelkie działania Komisji Europejskiej na rzecz zwiększenia produkcji roślin białkowych, by uniezależnić się od importu pasz opartych na GMO – mówił w swoim wystąpieniu szef resortu rolnictwa.

Minister zaapelował do Komisji Europejskiej o utrzymanie wsparcia finansowego dla produkcji pasz białkowych przynajmniej na obecnym poziomie oraz poparł rozwój uprawy soi w UE w ramach Inicjatywy Naddunajskiej, w której Polska uczestniczy. Zwrócił również uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji na temat możliwości wykorzystania mączek mięsno-kostnych w paszach, jako źródła dobrego białka. Zaapelował do Komisji o opracowanie planu działania na rzecz rozwoju produkcji białek w Unii Europejskiej.

– Wykorzystanie śruty rzepakowej jest dobrym przykładem zwiększenia produkcji białka w żywieniu zwierząt – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

W punkcie dotyczącym zwalczania ASF Komisja poinformowała, że na teranie UE i w państwach sąsiedzkich stada dzików rozrosły się w sposób niekontrolowany. Stąd też istnieje potrzeba opracowania długofalowej strategii depopulacji dzików. Skoordynowana współpraca wielu instytucji działających w sferze rolnictwa, leśnictwa, myślistwa oraz służb celnych, służb weterynaryjnych i przewoźników jest konieczna dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. KE uznała, że usuwanie padłych dzików z lasów jest niezbędną formą walki z chorobą.

Minister Ardanowski poinformował, że Polska już prawie od 5 lat zmaga się z chorobą ASF we wschodniej części kraju, ponosząc olbrzymie koszty związane z jej zwalczaniem. Polska zgadza się ze stanowiskiem KE w zakresie konieczności ograniczania populacji dzików w walce z ASF. Minister zaapelował też do KE o wypracowanie skutecznego sposobu walki z ASF w całej UE oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania podejmowanych w tym zakresie działań.

Istotnym tematem posiedzenia były również zasady finansowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Polska wraz z 17 innymi państwami członkowskimi zabiega o utrzymanie obecnego poziomu finansowania rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r., co zostało wyrażone we wspólnej deklaracji.

Ministrowie omówili zasady tworzenia i finansowania przyszłej rezerwy kryzysowej. Minister Ardanowski podkreślił potrzebę wyłączenia rolników otrzymujących do 2000 euro płatności bezpośrednich z finansowania rezerwy kryzysowej w ramach tzw. dyscypliny finansowej. Jednocześnie Minister wyraził pogląd, że niewykorzystane środki rezerwy kryzysowej z 2020 r. powinny zostać zwrócone rolnikom.

(rpf) jp / MRiRW

Udostępnij: