Wydrukuj tę stronę
fotografia ilustracyjna fotografia ilustracyjna fot. Paweł Pąk

Ostrzeżenie o mięsie z nielegalnego uboju zamieszczono w systemie RASFF

Napisał  Lut 02, 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikowało dziś za pośrednictwem Twittera, że informacje o rynkach, na które trafiło mięso z zakładu w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie prowadzono nielegalny ubój, zostały zamieszczone w systemie RASFF.

– Mięso z zagranicznych rynków jest wycofywane. Zabezpieczone mięso zostało przebadane, nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. Jednak, na zasadzie ostrożności całe mięso z ubojni jest wycofywane, gdyż prowadzono tam działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – informuje resort rolnictwa za pośrednictwem Twittera – Mięso pochodzące z nielegalnego uboju, które trafiło na rynek, jest lokalizowane i wycofywane z obrotu. Proces ten jest jednak procedurą wymagającą czas i dokładności.

Z komunikatów ministerstwa dowiadujemy się też, że zakład, w którym prowadzono nielegalny ubój został zamknięty i usunięty z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży.

Co to jest RASFF (Rapid Alert System of Food and Feed)

System RASFF służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Administrowany jest przez Komisję Europejską, wprowadzony został decyzją Rady nr 133/84/EWG z 2 marca 1984 r. o wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wynikających z używania produktów konsumenckich.

Obecnie system funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.

W IW funkcjonuje powiadamianie o produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, w ramach podpunktu kontaktowego systemu RASFF znajdującego się w GIW.

Zgłoszenia przypadków przesyłane są z PIW do WIW, a z WIW oraz z GrIW do GIW pocztą elektroniczną. Otrzymane informacje dotyczące niebezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt GIW przekazuje do Krajowego Punktu Kontaktowego w GIS. Organy IW mają również dostęp do bazy danych zawierającej przypadki zgłoszone przez wszystkie państwa.

Otrzymywane z GIS powiadomienia w ramach systemu RASFF są przekazywane przez GIW do właściwych terenowo jednostek IW lub innych inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pocztą elektroniczną.

(rpf) jp / Twitter, MRiRW, GIW