26.5°C

partnerzy:

reklama
KRIR o zmianach w gospodarstwach ekologicznych fotolia

KRIR o zmianach w gospodarstwach ekologicznych

Napisał  Lut 07, 2019

Krajowa Rada Izb Rolniczych wydała opinię dotyczącą proponowanych zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach rolnictwa ekologicznego objętego programem PROW na lata 2014-2020.

Projekt zakłada między innymi zwiększenie obsady zwierząt z 0,3 DJP*/ha do 0,5 DJP/ha (DJP – duża jednostka przeliczeniowa) dla pakietów 6 i 12 oraz 5 i 11, co według samorządu rolniczego jest trudne do zrealizowania. Coraz mniej gospodarstw ekologicznych decyduje się na produkcję zwierzęcą ze względu na brak możliwości sprzedaży zwierząt ekologicznych, a z drugiej strony coraz większe są zaostrzenia i wymagania wynikające z posiadania produkcji zwierzęcej, dodatkowo następuje przymusowa likwidacja stad ze względu na ASF.

Jak podkreślają samorządowcy, gospodarstwa ekologiczne prowadzą swoją produkcję ekstensywnie, nie uzyskują wysokich plonów i często mają problemy z wykarmieniem zwierząt przy spełnieniu minimalnej obsady zwierząt 0,3 DJP/ha. Przykładem takiej sytuacji jest susza z 2018 r., gdzie gospodarstwa ekologiczne miały bardzo poważne problemy z zapewnieniem paszy dla zwierząt w swoich gospodarstwach przy ekstensywnej metodzie uprawy.

Należy wziąć pod uwagę, iż gospodarstwa te w większości są gospodarstwami rodzinnymi - przeważnie małymi i rozdrobnionymi, a hodowla zwierząt na poziomie kilku sztuk jest nieopłacalna. Podwyższenie współczynnika z 0,3 do 0,5 DJP/ha spotęguje te problemy. Dlatego samorząd rolniczy zawnioskował o pozostawieniu płatności paszowych przy dotychczasowej obsadzie 0,3 DJP/ha.

Kolejnym problemem w aspekcie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego jest często realizacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w zakresie wariantów botanicznych i ptasich, o użytkowaniu kośnym. Trwałe użytki zielone objęte tym zobowiązaniem nie powinny być wliczane do powierzchni służącej do wyliczania niezbędnej obsady zwierząt, gdzie ekspert przyrodniczy zazwyczaj nie dopuszcza wypasu zwierząt.

Bardzo często są to słabej jakości łąki nadrzeczne i bagienne. Pasza z tych łąk nie nadaje się do skarmiania zwierząt i przeważnie stosowana jest jako ściółka. Według samorządu rolniczego, łąki te nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu DJP.

Sporo trudności gospodarstwom ekologicznym może również przysporzyć udokumentowanie wytworzenia plonu na poziomie 30% do poszczególnych gatunków uprawianych w gospodarstwie, a nie jak obecnie do grupy roślin. Ma to być warunek uzyskania płatności ekologicznej w ramach Pakietów 1-3, 7-9 oraz wariantu 4 i 10.

W opinii samorządu rolniczego należy pozostać przy udokumentowaniu wytworzenia plonu na poziomie 30% do grupy roślin (zbożowe, warzywne, zielarskie), a nie do poszczególnych gatunków roślin uprawianych w gospodarstwie.

Gospodarstwa ekologiczne ze względu na swoją specyfikę często uprawiają dużo różnych gatunków roślin na małych powierzchniach. Wymóg udokumentowania plonu do każdej uprawy w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie towarowej produkcji ekologicznej, a utrudni rolnikom w znacznym stopniu prowadzenie produkcji i zwiększy niepotrzebnie dokumentację.

Samorząd rolniczy odniósł się także do kwestii uzupełniania nasadzeń drzew i krzewów owocowych kwalifikowanym materiałem szkółkarskim. W tym przypadku obstaje się przy umożliwieniu rolnikom uzupełniania obsady swoimi sadzonkami, wykluczając obowiązek każdorazowego zakupu materiału kwalifikowanego CAC. Samorząd jest zdania, że rolnicy, którzy raz ponieśli koszty zakładając plantację owocową z materiału kwalifikowanego, posiadają już na swojej plantacji dobry materiał do uzupełnienia obsady.

(rpf) jp / KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama