21.7°C

partnerzy:

reklama

Coraz mniej wypadków przy pracy w gospodarstwie

Napisał  Lut 08, 2019

Liczba wypadków przy pracy w gospodarstwach z roku na rok jest coraz niższa. To dobra wiadomość, świadcząca o zmianach świadomości rolników w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz bliskich.

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w 2018 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS prawie o 16% mniej wypadków niż w roku 2017.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków, na które rolnicy są najczęściej narażeni podczas prac w gospodarstwie: upadki (5711 poszkodowanych, co stanowiło 48,1% wszystkich wypłaconych odszkodowań), pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń (1459 poszkodowanych i odpowiednio 12,3%) oraz uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta (1330 poszkodowanych, 11,2% wypadków). W 63,3% przypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań stwierdzono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej wypłacono 337 jednorazowych odszkodowań.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2018 roku wyniósł 9,5 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (11,9), wielkopolskim (11,6), podlaskim (11,4), warmińsko-mazurskim (11,3), lubelskim (11,2) a najniższą w województwach: śląskim (5,2), zachodniopomorskim (6,2), opolskim (6,4) i małopolskim (7,1).

W ubiegłym roku odnotowano o 12 więcej niż przed rokiem wypadków śmiertelnych (81). Liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 000 ubezpieczonych w 2018 roku wynosiła 6,5 tj. o 1,6 więcej niż w 2017 roku.

Od roku 1993 liczba zgłaszanych wypadków sukcesywnie zmniejsza się, z 66 tys. do 15 tys. To prawie 4,5-krotnie mniej w tym okresie. Spadek wskaźnika wypadkowości z 24,6 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania na 1 000 ubezpieczonych do 9,5 świadczą o coraz większej świadomości i odpowiedzialności rolników w zakresie bezpieczeństwa o życie i zdrowie własne oraz bliskich.

(rpf) jp

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama