Nowe rozwiązania szansą na dodatkowe środki fot. Paweł Pąk

Nowe rozwiązania szansą na dodatkowe środki

Napisał  Lut 13, 2019

Zmiany zaproponowane przez ministra rolnictwa mają zwiększyć finansowanie obszarów wiejskich. Projekt nowelizacji o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 został przyjęty na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów.

Rozwiązania dotyczą gwarancji do kredytów dla rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

Dzięki temu możliwe będzie, większe niż było dotychczas, rozszerzenie zakresu operacji i kosztów.

Planowane do udostępnienia środki PROW 2014-2020 na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro do końca 2023 roku mogą utworzyć portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(rpf) jp / MRiRW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia