2.9°C

Zrób szkolenie z OZE fotolia

Zrób szkolenie z OZE

Napisał  Lut 15, 2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Szkolenia będą odbywały się w każdym województwie; zostaną na nich omówione między innymi tematy związane z uwarunkowaniami i kosztami pozyskania energii z OZE, praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE (biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę pellet), finansowe wsparcie operacyjne (prosument, taryfy gwarantowane - systemy FIT/FIP, aukcje) oraz wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas szkoleń Organizator przewiduje również czas na podjęcie eksperckiej dyskusji, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania.

Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR, a ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegóły na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

(rpf) jp