19.2°C

Rośnie rynek leasingu na maszyny rolnicze fot. Paweł Pąk

Rośnie rynek leasingu na maszyny rolnicze

Napisał  Lut 17, 2019

Zamiast płacić za maszynę i martwić się spadkiem jej wartości w czasie, można dzierżawić ją na zasadzie leasingu. Towarzystwa leasingowe zachęcają do tej formy finansowania zakupu ciągnika, W ten sposób możemy wykorzystywać w pracy stale nowe – bo sukcesywnie wymieniane – egzemplarze, a także badać ich optymalne wykorzystanie w naszych warunkach.

Maszyny rolnicze są coraz częściej obejmowane leasingiem – wzrost wartości umów ich dotyczący, w stosunku do 2017 roku, wyniósł w roku ubiegłym 18,2 procent.

Związek Polskiego Leasingu ocenił wartość umów obsługiwanych przez branżę leasingową w 2018 roku na 146,6 mld zł, czyli aż o 22,8 proc. więcej w stosunku do 2017 r. Na taki wynik pracują przede wszystkim pojazdy osobowe i dostawcze o masie do 3,5 tony (aż 48,4 proc. udziału w tym rynku), a także maszyny – w tym rolnicze - i inne urządzenia (26,3 procentowy udział) oraz środki transportu ciężkiego (23,7 proc.).

W Polsce słabszy wynik ma finansowanie nieruchomości (1,1 proc. udział w rynku) oraz innych aktywów (0,5 proc. udział).

Wspomniane pojazdy lekkie – osobowe i dostawcze - były przedmiotem umów o wartości 39,9 mld zł, co oznacza +30,7 proc. wzrost r/r. Zainteresowane podpisywaniem umów leasingowych w tym sektorze są nie tylko osoby prywatne, ale w bardzo dużym stopniu firmy.

- Zapowiedź, a następnie wejście w życie 1. stycznia tego roku zmian podatkowych, dotyczących używania samochodów w działalności gospodarczej, przyczyniły się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych w IV kwartale 2018 r. - twierdzi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

- Analizując tempo wzrostu finansowania pojazdów lekkich w ciągu ostatnich 5 lat (2014 r. +39%, 2015 r. +20%, 2016 r. +30,9%, 2017 r. +21,9%, 2018 r. +30,7%) możemy powiedzieć, że leasing jest tym instrumentem, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców niezależnie od zmian przepisów. Jest bowiem szybkim, łatwo dostępnym i bezpiecznym sposobem na korzystanie z wybranego aktywa, bez konieczności angażowania własnych środków.

Ożywienie na rynku leasingu w 2018r. było obserwowane także w pozostałych kategoriach rynku: maszyn i urządzeń, w tym IT (+17,7 proc. dynamika r/r), środków transportu ciężkiego (+11,4 proc. dynamika r/r) oraz nieruchomości (+4,4 proc. dynamika r/r).

Warto zwrócić uwagę na leasing maszyn i urządzeń. Łączna wartość umów im poświęconych w ubiegłym roku wyniosła 21,7 mld zł i była wyższa o 17,7 proc. w odniesieniu do danych z 2017 r. Tutaj najwięcej leasingowano sprzęt budowlany (+45,4% r/r), medyczny (+39,1%), maszyny rolnicze (+18,2%), czy sprzęt IT (około 10%).

- Wśród najważniejszych czynników, mających wpływ na rosnący poziom finansowania maszyn i innych urządzeń przez branżę leasingową w 2018r. należy wymienić: solidny wzrost produkcji przemysłowej w 2018 roku (5,8%), przyspieszenie w wydawaniu funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020 (w 2018 r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące ponad 67 proc. łącznej puli Polski na politykę spójności), wyraźne przyspieszenie inwestycji publicznych (zarówno samorządów, jak i inwestycji finansowanych z budżetu państwa) jak również inwestycji dużych i średnich firm – informuje Związek Polskiego Leasingu i Konfederacja Lewiatan.

Środki transportu ciężkiego, takie jak ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego przyniosły umowy o łącznej wartości 19,5 mld zł, o 11,4% więcej niż przed rokiem.

Największą dynamiką, w ramach tego segmentu rynku wyróżniło się finansowanie samolotów, statków i taboru kolejowego (+33,3%), pojazdów ciężarowych pow. 3,5t. (+20,8%) oraz naczep i przyczep (+12,1%). Transakcje dotyczące finansowania ciągników siodłowych w 2018r. miały dynamikę wyższą o +7,6% , podczas gdy finansowanie autobusów było na niższym poziomie niż rok wcześniej (-2%).  

Z kolei branża leasingowa sfinansowała w 2018 roku nieruchomości o wartości 950 mln złotych, czyli o 4,4% więcej niż w 2017 roku. Dotyczy to głównie obiektów biurowych i handlowych.

W tym roku można spodziewać się spowolnienia tempa w branży leasingowej, uzyskanie przez nią dynamiki wzrostu na poziomie 5,5% i łącznego finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.

Jak szacuje Konfederacja Lewiatan, struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn – w tym rolniczych - pozostanie długoterminowym i głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej.

(rpf) Paweł Okoński

reklama