22.5°C

partnerzy:

reklama
Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla polskich produktów fot. MRiRW

Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla polskich produktów

Napisał  Lut 18, 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przebywa z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wizyta ma na celu zintensyfikowanie polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, szczególnie jeśli chodzi o możliwości poszerzenia dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do emirackiego rynku i rozwoju współpracy handlowej.

Podczas wizyty szef resortu rolnictwa spotkał się z przedstawicielami administracji ZEA, omawiając kwestie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku emirackiego i możliwości szerszego zaangażowania polskich podmiotów w realizację strategii bezpieczeństwa żywnościowego ZEA.

W rozmowie z Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Mariam Hareb Al Muhairi minister Ardanowski zwrócił szczególną uwagę na możliwość współpracy polskich instytutów naukowo-badawczych z Centrum Innowacji ZEA oraz wyraził zainteresowanie poszerzeniem współpracy w związku z nową Strategią Bezpieczeństwa Żywnościowego PZEA 2051, poprzez udział w niej jednostek MriRW..

Z kolei w rozmowach z Ministrem Gospodarki oraz Zmian Klimatu i Środowiska polski minister podkreślił znaczenie sprawniejszej współpracy z instytucjami ZEA na rzecz eliminacji barier stojących na przeszkodzie rozwoju współpracy gospodarczej. Przedstawiciele ZEA deklarowali wolę współpracy, zarówno w zakresie finalizacji prowadzonych procedur, jak i otwarcia na wspólne projekty handlowe, inwestycyjne czy eksperckie.

W trakcie rozmów technicznych z przedstawicielami Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska omówiono również techniczne aspekty negocjacji dotyczących dostępu do rynku, dzięki czemu ustalono dalszy sposób procedowania w tym zakresie, co umożliwi szybsze zakończenie prac.

Polska odnotowuje dodatnie saldo wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi z ZEA. W okresie I-XI 2018 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych do tego kraju wyniosła 53,3 mln EUR. Głównymi towarami eksportowanym w tym okresie były słodycze i produkty mleczarskie. Na podstawie dotychczasowej współpracy, wyników w handlu, a także zainteresowania przedsiębiorców, rynek ZEA oceniany jest w Polsce jako perspektywiczny dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego.

(rpf) jp / MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama