20.7°C

partnerzy:

reklama
reklama
Zmiany w zasadach szacowania szkód fotolia

Zmiany w zasadach szacowania szkód

Napisał  Lut 19, 2019

Rezygnacja z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym to jedna z kilku zaproponowanych zmian dotyczących zasad szacowania szkód w gospodarstwach.

Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę, były omawiane podczas spotkania podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Zmiany mają dotyczyć:
1. Wprowadzenia proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych przy szkodach co najmniej 70%;

2. Całkowitej rezygnacji z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
3. Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
4. Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

(rpf) jp

reklama reklama