6.1°C

Dopłaty bezpośrednie za 2019 rok: nie przegap terminu fot. Paweł Pąk

Dopłaty bezpośrednie za 2019 rok: nie przegap terminu

Napisał  Lut 20, 2019

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019 będzie można składać w Agencji do dnia 14 marca br.

Przypominamy, że w tym roku po raz drugi polscy rolnicy składają wnioski obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Z kolei właściciele małych gospodarstw, którzy w ubiegłym roku deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, mogą złożyć oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że oświadczenia należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej.

Ponadto oświadczenie składa rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało około 431 tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

(rpf) jp