23.7°C

GUS: Ceny uzyskiwane przez rolników w skupach i na targowiskach fotolia

GUS: Ceny uzyskiwane przez rolników w skupach i na targowiskach

Napisał  Lut 24, 2019

Główny Urząd Statystyczny podał informacje dotyczące cen skupu produktów rolnych. Z danych wynika, że w styczniu 2019 r. w porównaniu z grudniem 2018 r. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych.

Wyjątek stanowi między innymi żywiec wieprzowy, drób i pszenżyto – w przypadku tych produktów ceny spadły. Podobnie sytuacja przedstawia się w skali roku, gdzie ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, za wyjątkiem mleka i żywca wieprzowego.

 

Produkty

2018

2019

     

Ziarno zbóż – za 1 dt

Pszenica

2018 / I-IV

80,86

2018 / I-IV

 86,41

2018 / XII

90,60

2019 / I

92,02

2019 / I

114,0

2019 / I

101,6

Żyto

 

65,08

 

69,13

 

71,62

 

73,51

 

112,7

 

102,6

 

Jęczmień

 

75,47

 

80,19

 

84,67

 

86,14

 

115,3

 

101,7

 

Pszenżyto

 

70,58

 

75,55

 

78,81

 

80,58

 

115,2

 

102,2

 

Owies

 

66,05

 

69,58

 

73,02

 

73,82

 

113,3

 

101,1

 

Ziemniaki jadalne¹– za 1 dt

 

86,44

 

107,46

 

116,99

 

123,11

 

143,5

 

105,2

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg

Bydło (bez cieląt)²

 

 

7,11

 

 

6,99

 

 

6,97

 

 

7,14

 

 

102,3

 

 

102,4

 

w tym młode bydło

 

7,42

 

7,34

 

7,28

 

7,47

 

102,2

 

102,6

 

Trzoda chlewna

 

4,92

 

4,98

 

4,68

 

4,87

 

101,7

 

104,1

 

Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt.

Krowa dojna


3035
3073

 


3075

 


3300

 


116,3

 


107,3

 

Jałówka 1-roczna

 

2149

 

2288

 

2338

 

2455

 

108,3

 

105,0

 

Prosię na chów

 

186,02

 

178,01

 

169,13

 

171,21

 

88,1

 

101,2

 

¹Bez wczesnych.

²Średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych.

Podobną tendencję zmian cen w styczniu 2019 r. jak w skupie, odnotowano również na targowiskach. W skali miesiąca ceny wszystkich produktów były wyższe. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów, z wyjątkiem cen prosiąt na chów.

(rpf) jp / GUS

reklama