17.3°C

Od paliwa z kodem CN 2710 19 41 przysługuje zwrot akcyzy fotolia

Od paliwa z kodem CN 2710 19 41 przysługuje zwrot akcyzy

Napisał  Mar 07, 2019

Od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 po wejściu w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41.

W związku z powyższym, jak podaje MriRW, od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 po wejściu w życie ww. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jak zapewnia resort rolnictwa, na fakturze nie jest wymagany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. W przypadku wątpliwości, czy zakupiony przez producenta rolnego olej napędowy jest oznaczony ww. kodem CN, organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama