O rolnictwie na terenach górskich fot. MRiRW

O rolnictwie na terenach górskich

Napisał  Mar 07, 2019

Rolnicze tereny górskie potrzebują wsparcia, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Przyjęty w lipcu 2018 r. plan dla wsi zakłada wypracowanie odpowiedniego programu pomocy dla rolnictwa górskiego.

Podczas konferencji w siedzibie Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach koło Krakowa omawiano możliwości realizacji wsparcia rolnictwa na terenach górskich.

Dzisiejsza debata ma odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób możemy wspierać rolnictwo na terenach górskich, a nie czy ma być takie wsparcie – zwrócił uwagę minister rolnictwa ̶ Jestem całkowicie przekonany, że mądre wsparcie, które będzie dawało efekty przez wiele lat zbuduje trwałą politykę rozwoju tych obszarów.

Tereny górskie pełnią wiele funkcji, nie tylko typowo rolniczych, ale również środowiskowych i kulturowych. Wykorzystanie ich walorów turystycznych, handlu detalicznego oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej może zatem przyczynić się do poprawy rolniczych dochodów.

̶ To szansa dla mniejszych gospodarstw, to szansa na odbudowanie naszej słynnej kiedyś przedsiębiorczości, która zaczęła jakby zanikać w ostatnich latach ̶ powiedział Ardanowski.Obszary górskie w Polsce dysponują dużym potencjałem rozwoju, który nie jest wystarczająco wykorzystany. Jednocześnie prowadzenie produkcji rolnej na tych obszarach ma wymiar środowiskowy i kulturowy. W odpowiedzi na związane z tym wyzwania, przyjęty w lipcu 2018 r. Plan dla wsi zakłada wypracowanie odpowiedniego programu wsparcia rolnictwa górskiego.– Przeprowadziliśmy szereg prac analitycznych mających na celu wskazanie szans rozwojowych dla rolnictwa z tych terenów. Przedstawiliśmy propozycje zmian w realizowanych w Polsce instrumentach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, aby lepiej odpowiadały potrzebom sektora rolnego na terenach górskich. Duże znaczenie ma fakt, że prace te zbiegają się z przygotowaniami polskiej administracji do programowania kolejnej perspektywy finansowej UE, w tym w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej – podkreślił podczas konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

(rpf) jp / MRiRW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia