22.4°C

partnerzy:

reklama
Związkowcy ostrzegają premiera przed wyższym VAT-em na soki fot. Paweł Pąk

Związkowcy ostrzegają premiera przed wyższym VAT-em na soki

Napisał  Mar 09, 2019

Organizacje związków zawodowych i pracodawców apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie prac nad propozycją podwyżki stawki VAT na napoje owocowe. Określają ją mianem drastycznej i ostrzegają, że będzie ona mieć bardzo niekorzystny wpływ na przedsiębiorców z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolników oraz sadowników.

Z propozycją wyszły NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego: chcą by nie podnoszono stawki podatku VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20% zawartością soku owocowego, z 5% do 23%.

Jak podsumowuje Konfederacja Lewiatan, w liście do premiera inicjatorzy akcji napisali, że w konsultacjach społecznych znajduje się projekt z 8 listopada 2018 r., ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Istotą propozycji jest ograniczenie ilości towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu oraz oceną skutków regulacji zmiany mają być neutralne dla przedsiębiorców, konsumentów i budżetu.

- W rzeczywistości planowane jest, aby koszty reformy systemu stawek VAT sfinansować z podniesienia stawki VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20% zawartością soku owocowego. Protestujemy, aby kosztami reformy obciążyć wyłączenie przedsiębiorców z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, rolników, sadowników i ogrodników. Jest to propozycja nieakceptowalna i dalece niesprawiedliwa – napisali związkowcy i pracodawcy.

Według nich, jak zaznacza Lewiatan, znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością, co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23% spowoduje zwiększenie ceny detalicznej napojów o ok. 18% i w konsekwencji zmniejszenie sprzedaży napojów owocowych o nawet 50%, na rzecz gorszej jakości słodzonych napojów gazowanych niezawierających składników odżywczych występujących w owocach i warzywach.

Ponadto pociągnie za sobą zmniejszenie produkcji napojów owocowych, co spowoduje redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych; przy zmniejszeniu produkcji napojów o ok. 50%, spodziewać się można zmniejszenia zatrudnienia w branży o ok 25%.

Wreszcie podwyżka spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce o nawet 150 tys. ton rocznie, z czego 120 tys. ton jabłek; z uwagi na uwarunkowania na rynku krajowym oraz międzynarodowym producenci rolni wytwarzający owoce i warzywa nie będą mieli możliwości sprzedaży takich ilości owoców wytwarzanych dotąd na potrzeby przetwórstwa innym odbiorcom w Polsce lub za granicą; ostatnie deklaracje Ministerstwa Finansów dotyczące modyfikacji propozycji, polegającej na rozszerzeniu kategorii produktów objętych 5% stawką o nektary owocowe i napoje warzywne zawierające, co najmniej 50% soku owocowego lub warzywnego, jest propozycją „sztuczną i pustą”, ponieważ nektary stanowią niewielką część sprzedaży (ok 12%), a napojów warzywnych na rynku nie ma.

Związkowcy i pracodawcy informują, że limit zawartości soku owocowego w napoju wynoszący 20% nie ma charakteru uznaniowego. Jest odzwierciedleniem kilkudziesięcioletnich preferencji konsumentów i nie powinien być zmieniany.

Jest uzasadniony technologicznie i znajduje oparcie w polskich normach. Napoje owocowe służą gaszeniu pragnienia i orzeźwieniu, gęste soki, nektary owocowe i warzywne spożywane są głównie w celu uzupełniania witamin. Soki owocowe i warzywne nie są dla konsumentów substytutem wobec napojów owocowych i warzywnych.

Konkludują: „apelujemy do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad propozycją drastycznej podwyżki stawki VAT na napoje owocowe, która będzie mieć bardzo niekorzystny wpływ na przedsiębiorców z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolników oraz sadowników”.

(rpf) Paweł Okoński

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama
reklama