3.3°C

KRIR wnioskuje o prostsze przepisy przy budowie zbiorników retencyjnych fotolia

KRIR wnioskuje o prostsze przepisy przy budowie zbiorników retencyjnych

Napisał  Mar 11, 2019

Samorząd rolniczy chce uproszczenia procedur w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1ha w gospodarstwach rolnych. Wystosował w tym celu wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoszenie do Starosty Powiatowego zamiast pozwolenia na budowę oraz objęcie podatkiem rolnym, a nie, jak obecnie, podatkiem od nieruchomości zbiorników retencyjnych, to główne postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych.

We wniosku z 7 marca 2019 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka o zmianę przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha.

W ramach możliwości uzyskania wsparcia na dodatkowe operacje z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 związanych z nawadnianiem powinno się umożliwić budowę zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha na podstawie zgłoszenia do Starosty Powiatowego. Obecnie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają jedynie zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2, a roboty budowlane należy tylko zgłosić. Zdaniem samorządu rolniczego powierzchnię tę należałoby rozszerzyć do 1 ha.

Ponadto, jak podkreślają samorządowcy, wybudowany zbiornik retencyjny powinien być objęty podatkiem rolnym, tak jak stawy rybne, a nie podatkiem od nieruchomości ze względu na to, że ich rola związana jest z działalnością rolniczą.

(rpf) jp / KRIR