Jak będzie wyglądać wspólna polityka rolna po 2020 roku? fot. Paweł Pąk

Jak będzie wyglądać wspólna polityka rolna po 2020 roku?

Napisał  Mar 19, 2019

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie inicjujące współpracę MRiRW z utworzonym w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej z zespołem zadaniowym.

Zespół ma wspierać polską administrację w przygotowaniu planu strategicznego wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 2020 roku. Nowy model wdrażania WPR ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie krajowym.

Każde państwo członkowskie będzie przygotowywać kompleksowy plan wsparcia, w którym zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, tzw. programów sektorowych (przeniesionych ze wspólnej organizacji rynków, np. wsparcie sektora owoców i warzyw, sektora pszczelarskiego) oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.

Każdy plan strategiczny ma obejmować: ocenę potrzeb, strategię interwencji, opis elementów wspólnych dla kilku interwencji, opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych w strategii, opis programów sektorowych i ich interwencje, plan finansowy, opis struktur zarządzania i koordynacji, ocenę uwarunkowań ex-ante.

Spotkanie otworzył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który powiedział, że w MRiRW rozpoczęto już przygotowywania dotyczące opracowania przyszłego planu strategicznego WPR (CAP Plan), który będzie podstawowym dokumentem wdrażania przyszłej WPR. Natomiast szef delegacji KE Ricard Ramon podkreślił, że na obecnym etapie negocjacji reformy WPR jest jeszcze sporo obszarów, które są nierozstrzygnięte (poczynając od kwestii budżetowych), co rodzi wiele niepewności.

Mimo to, już na tym etapie możliwe jest przeprowadzenie prac analitycznych niezbędnych dla określenia potrzeb. Docenił Polskę za podjęcie działań koniecznych do opracowania przyszłego planu strategicznego. Podkreślił, że nowy model wdrażania diametralnie zmienia podejście do współpracy KE z państwem członkowskim już na etapie programowania sposobu realizacji WPR na poziomie krajowym.

(rpf) jp

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia