logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *
Wymiar podatku w związku z przekwalifikowaniem gruntów fot. Paweł Pąk

Wymiar podatku w związku z przekwalifikowaniem gruntów

Napisał  Mar 19, 2019

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa w sprawie zinterpretowania przepisów prawnych dotyczących zmiany opodatkowania w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów zalesionych.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DZ.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Działalnością rolniczą, stosownie do przepisów ustawy o podatku rolnym, jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb.

Za gospodarstwa rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki gospodarcze lub ich części:
1. służące działalności leśnej lub rybackiej;
2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej;
3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama