27.8°C

partnerzy:

reklama
Jak zostać rolnikiem po 1 maja 2016 r.?
 fot. Agro Flash

Jak zostać rolnikiem po 1 maja 2016 r.?


Napisał  Cze 01, 2016

Nie jest to już takie proste jak do tej pory. Rząd stawiając sobie za cel ochronę polskiej ziemi przed nabyciem jej przez obcokrajowców, wprowadził zmiany w prawie dotyczące obrotu ziemią.

Na mocy tych zmian, aktualnie grunt może kupić wyłącznie osoba posiadająca status rolnika. A co za tym idzie, aby stać się rolnikiem, należy posiadać udokumentowane odpowiednie kwalifikacje.

Co to znaczy? Przede wszystkim należy ukończyć szkołę kierunkową o profilu rolniczym – zawodową lub średnią, ewentualnie studia na uczelni o profilu rolniczym. Ponadto konieczne stało się posiadanie przynajmniej 3-letniego stażu pracy w rolnictwie lub 5-letniego potwierdzającego zatrudnienie w rolnictwie, na przykład poprzez umowę o pracę. Co istotne, za staż pracy uznaje się również okres, w którym były opłacane składki KRUS. Oznacza to, że domownicy mieszkający w gospodarstwie i podlegający pod ubezpieczenie społeczne KRUS automatycznie stają się rolnikami i nie muszą posiadać wykształcenia kierunkowego.

Przede wszystkim jednak rolnik musi posiadać ziemię. I tu sprawa zaczyna się komplikować w przypadku osób, które do tej pory z rolnictwem nie miały nic wspólnego i nie posiadają gruntu, a chciałyby zająć się prowadzeniem gospodarstwa. Do tej pory nie było wielkich problemów, aby nabyć hektary i zacząć je uprawiać.

Po 1 maja br. sytuacja uległa zmianie. Aktualnie prawo pierwokupu posiada właściciel sąsiedniego gospodarstwa rolnego, jeśli posiada nie więcej niż 300 hektarów ziemi i nie jest to firma. Można oczywiście również ziemię odziedziczyć, jednak nie spowoduje to automatyczne uzyskanie statusu rolnika. W każdym innym przypadku prawo pierwokupu posiada Agencja Nieruchomości Rolnych, a jeśli ta nie jest zainteresowana nabyciem danego gruntu, należy udowodnić, że nie jest nim zainteresowany również żaden rolnik z okolicy.
Utrudnione stało się także dokupienie ziemi. Po pierwsze możliwe jest ono prawie wyłącznie na terenie gminy, w której rolnik posiada już gospodarstwo lub jego część. Po drugie, musi wykazać, że zajmuje się rolnictwem przynajmniej od 5 lat.

Jak twierdzą autorzy ustawy, zaostrzenie przepisów w kwestii obrotu ziemią ma na celu chronić polską własność przed wykupem jej przez obcokrajowców, jednak w praktyce wiele utrudnia polskiemu rolnikowi i osobom, które chciałyby nimi zostać. Specjaliści przewidują, że taka nacjonalizacja gruntów rolnych spowoduje drastyczny spadek cen ziemi.

(rpif)

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama