17.3°C

partnerzy:

reklama
reklama
GUS: Ceny produktów rolnych za luty 2019 fotolia

GUS: Ceny produktów rolnych za luty 2019

Napisał  Mar 20, 2019

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2019 ceny większości produktów rolnych wzrosły zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego, jak i tym samym okresem roku poprzedniego.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, takich jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie, wzrosły w lutym 2019 r. o 0,1 % w stosunku do stycznia 2019 r. Natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku skok cen nastąpił o 2,8%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W lutym 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem żywca wołowego i mleka oraz kukurydzy. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny żywca wieprzowego i wołowego.

 

2018

                               2019

I-VI

VII-XII

 

I                    II

     

Ziarno zbóż
(bez siewnego) – za 1 dt

Pszenica

66,82

76,96

83,26

83,80

126,6

100,6

Żyto

54,38

64,03

72,44

72,86

126,9

100,6

Jęczmień

66,28

68,52

81,77

83,16

123,5

101,7

Pszenżyto

62,21

69,15

77,33

77,90

126,9

100,7

Owies

52,37

56,58

71,83

73,71

141,0

102,6

Kukurydza

62,29

62,34

74,55

73,18

121,0

98,2

Ziemniaki – za 1 dt

56,94

36,19

72,74

78,14

147,8

107,4

Żywiec rzeźny – 1 kg

Bydło (bez cieląt)

6,65

6,49

6,60

6,39

98,8

96,9

W tym młode bydło

6,81

6,73

6,77

6,49

98,0

95,8

Trzoda chlewna

4,46

4,48

4,06

4,16

93,9

102,5

Drób

3,63

3,90

3,67

3,75

103,7

102,3

Mleko – za 1 hl

133,48

134,76

140,77

138,13

102,1

98,1

 

(rpf) jp / GUS

reklama reklama