17.3°C

partnerzy:

reklama
reklama
Wniosek KRIR o wyższe emerytury dla rolników fotolia

Wniosek KRIR o wyższe emerytury dla rolników

Napisał  Mar 22, 2019

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył w Ministerstwie Rolnictwa wniosek o podwyższenie świadczeń emerytalnych rolnikom płacącym wyższe składki emerytalno-rentowe.

Chodzi o rolników posiadających gospodarstwa większe niż 50 ha – są oni zobowiązani do płacenia wyższych składek, a mimo to otrzymują świadczenia w takiej samej wysokości jak rolnicy dysponujący gospodarstwami mniejszymi niż 50 ha. Rolnicy płacący wyższe świadczenia obecną sytuację odczuwają jako niesprawiedliwą, stąd wniosek KRIR do MRiRW.

W treści podanej przez KRIR informacji czytamy: „Mając na uwadze wnioski napływające z wojewódzkich izb rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o rozważenie możliwości zwiększenia świadczeń dla rolników, którzy płacą większe składki emerytalno-rentowe, tak aby otrzymywali oni w przyszłości wyższą emerytur poprzez zmianę ustawy z dn. 20.12.1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.)

Obecnie rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 50 ha, 100 ha, 150 i 300 ha są zobowiązani do płacenia wyższych składek emerytalno-rentowych, a w przyszłości będą otrzymywać takie same świadczenia, jak rolnicy posiadający do 50 ha.

Dla rolników odczuwalne jest to jako pewnego rodzaju niesprawiedliwość, gdyż opłacane wyższe stawki, powinny przynosić proporcjonalnie wyższe świadczenia, a tak się nie dzieje. Rolnicy gospodarujący w gospodarstwach powyżej 50 ha, ponoszą większe koszty ubezpieczenia, a w zamian nie otrzymują korzyści emerytalnych z tego tytułu.

Dlatego należy dążyć do zmiany tego przepisu i sprawiedliwie potraktować rolników opłacających wyższe składki”.

(rpf) jp / źródło: KRIR

reklama reklama