18.7°C

Dodatkowy limit zużytego paliwa rolniczego tylko dla hodowców bydła fotolia

Dodatkowy limit zużytego paliwa rolniczego tylko dla hodowców bydła

Napisał  Kwi 08, 2019

Nie będzie dodatkowego limitu do zużytego oleju napędowego dla hodowców trzody, owiec, kóz i koni.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania oleju napędowego do chowu lub hodowli bydła.

Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w trakcie konsultacji społecznych postulowała o uwzględnienie także hodowców trzody, owiec, kóz i koni, aby także rolnicy utrzymujący pozostałe zwierzęta gospodarskie podlegające systemowi identyfikacji ARiMR mogli skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej.

Prowadzenie chowu tych gatunków zwierząt również wiąże się z dodatkowymi nakładami. Pasze objętościowe, których przygotowanie wymaga większego zużycia paliwa, tj. siano, kiszonki traw, roślin i kukurydzy są stosowane także w żywieniu np. owiec czy kóz. Niestety uwaga ta nie została uwzględniona procesie legislacyjnym.

Niestety, z korzyści jakie niesie nowa Ustawa ostatecznie zostali wykluczeni hodowcy pozostałych zwierząt gospodarskich. Jak informuje MRiRW, w ustawie budżetowej na rok 2019, zostały zaplanowane środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 1.180.000 tys. zł.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późno zm.), nie uwzględnia hodowców innych zwierząt przy zwrocie części podatku akcyzowego w ramach dodatkowego limitu, ze względu na powstanie dodatkowych skutków finansowych, przekraczających środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2019 rok na ten cel.

Jak informuje MRiRW, zmiana taka może zostać rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

(rpf) jp / Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

reklama