18.8°C

partnerzy:

reklama
AGRIFISH w Luksemburgu fot. MRiRW

AGRIFISH w Luksemburgu

Napisał  Kwi 17, 2019

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa Unii Europejskiej AGRIFISH w Luksemburgu. Podczas spotkania omawiano między innymi obecną sytuację na rynkach rolnych oraz dyskutowano na temat tzw. zielonej architektury w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w oparciu o przygotowane przez prezydencję pytania.

Komisarz Phil Hogan przedstawił obecną sytuację na rynkach rolnych z uwzględnieniem trudności, jakie występują w niektórych krajach, m.in. na rynkach: jabłek, cukru, drobiu, wołowiny.

Uczestniczący w posiedzeniu polski minister rolnictwa mówił, że sytuacja na rynkach rolnych jest zmienna i trudno przewidywalna, więc należy te rynki monitorować, by w porę podjąć niezbędne działania. Brak wody po przezimowaniu może po raz kolejny skutkować suszą.

Pojawił się również temat bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i jego skutków dla sektora rolnego. Minister Ardanowski zaapelował do Komisji Europejskiej o przygotowanie nadzwyczajnych instrumentów interwencji na rynkach rolnych, które będą najbardziej dotknięte nową sytuacją handlową.

Podczas spotkania omawiano tematy związane z zieloną architekturą w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – Rolnictwo należy do sektora, które oddziałuje na środowisko, a jednocześnie jest od niego silnie uzależnione. Nie można jednak wymagać od rolników realizacji szerokiej listy działań bez zabezpieczenia budżetu na ich finansowanie. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej warunkowości brak jest równowagi pomiędzy ambicjami większego zaangażowania WPR na rzecz środowiska i klimatu, a finansowaniem tej polityki – mówił Ardanowski.

Strona Polska stoi na stanowisku, iż rolnicy z mniejszych gospodarstw, prowadzący głównie ekstensywną produkcję, powinni być wyłączeni z obowiązkowych wymogów dotyczących zielonej architektury. Będzie to jednocześnie przykładem uproszczenia, które jest ważnym elementem reformy WPR. Nowym elementem WPR jest propozycja eko-programów realizowanych w I filarze (warunek płatności bezpośrednich).

Minister Ardanowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że powinna być istnieć dobrowolność dla państw członkowskich, z jakich źródeł będą one finansowane: z rozwoju obszarów wiejskich czy z płatności.

(rpf) jp / MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama