fbpx
Jak wyjechać do sanatorium z KRUS? fot. Agro Brand / KRUS

Jak wyjechać do sanatorium z KRUS?

Napisał  Cze 08, 2016

KRUS zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Organizowane są one w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników lub Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS.

Głównym celem wyjazdów rehabilitacyjnych jest całkowite lub częściowe przywrócenie sprawności ubezpieczonego tak, aby był w stanie wykonywać dalsze prace w gospodarstwie. Oczywiście pod warunkiem, że jest to możliwe za pomocą rehabilitacji. Pobyt rolnika w sanatorium jest dobrowolny i bezpłatny. Po zakończeniu rehabilitacji w ośrodku można kontynuować ją w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zasady korzystania z rehabilitacji
Nie każdy rolnik objęty ubezpieczeniem społecznym może wyjechać na turnus. Aby skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS należy spełnić jeden z następujących warunków:
– podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
– podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany w przypadku, gdy ubezpieczony uległ wypadkowi przy pracy rolniczej)
– posiadać ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do samodzielnej egzystencji.

Ponadto z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby, których wiek nie przekroczył lat 60 w przypadku kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn i nie częściej niż co 12 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne
Wskazanie do odbycia rehabilitacji przyznawane jest na wniosek lekarza prowadzącego ubezpieczonego. Wniosek jest ważny przez okres 6 miesięcy. Wypełniony wniosek wraz niezbędnymi badaniami zleconymi przez lekarza rolnik składa we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Jeśli zostanie on zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Jeśli ubezpieczony wyrazi zgodę co do wyznaczonego terminu oraz ośrodka rehabilitacyjnego, otrzymuje skierowanie na turnus.
W pierwszej kolejności skierowanie przysługuje osobom, dla których rehabilitacja uzasadniona jest wypadkiem przy pracy rolniczej.
Pobyt w sanatorium nie pozbawia rolnika prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Centra rehabilitacji rolników KRUS
Świnoujście: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Sasanka” w Świnoujściu, ul. Marii Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście (województwo zachodniopomorskie).
Iwonicz Zdrój: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba 22 38-440 Iwonicz Zdrój (województwo podkarpackie).
Jedlec: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów (województwo wielkopolskie).
Kołobrzeg: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu, ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg (województwo zachodniopomorskie).
Szklarska Poręba: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba (województwo dolnośląskie).
Horyniec Zdrój: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój (województwo podkarpackie).

Warto podkreślić, iż od 1993 roku prawo do turnusów rehabilitacyjnych posiadają również dzieci rolników, o czym napiszemy w kolejnym artykule.

(rz)

Udostępnij: