6.1°C

Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w ramach ubezpieczeń gospodarstwa fot. Paweł Pąk

Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w ramach ubezpieczeń gospodarstwa

Napisał  Maj 07, 2019

MRiRW trwają prace nad sporządzeniem zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych nadających się do praktycznego wdrożenia.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podpisano umowę na realizację projektu pt: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe mają stać się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie.

Według MRiRW osiągnięcie powyższych celów zakłada okres trzech; w ciągu tego czasu mają zostać zrealizowane trzy zadania, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się do praktycznego wdrożenia zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych. Będzie on składał się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych