12.8°C

Więcej czasu na złożenie wniosków o płatności obszarowe fot. Paweł Pąk

Więcej czasu na złożenie wniosków o płatności obszarowe

Napisał  Maj 09, 2019

Dwa tygodnie – o tyle czasu ministerstwo rolnictwa wydłużyło termin składania wniosków o płatności obszarowe.

O wydłużenie terminu składania wniosków o płatności zabiegała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która w piśmie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie do ministra rolnictwa.

Uboga w śnieg zima oraz brak wiosennych opadów, niezbędny do właściwego rozwoju roślin, wpłynęły negatywnie na wegetację roślin, pomimo iż stan ozimin po zimie był na przyzwoitym poziomie. Rolnicy są teraz zmuszeni do wykonania przesiewów. To spowodowało, że nie mogli oni wcześniej złożyć wniosków o dopłaty, gdyż z powodu suszy nie można było dokonać na czas wysiewów.

Trudną sytuację potwierdza fakt, iż na przykład według danych ARiMR na dzień 29 kwietnia br. w województwie podlaskim tylko 40 % uprawnionych rolników złożyło e-wnioski.

W odpowiedzi na wnioski rolników, 7 maja 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu - do dnia 31 maja 2019 r.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama