12.8°C

1/3

Będzie 400 milionów na wapnowanie gleb, usuwanie azbestu i folii rolniczych

Napisał  Cze 03, 2019

Ministrowie rolnictwa i środowiska – Jan Krzysztof Ardanowski i Henryk Kowalczyk zaprezentowali programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Współpracapomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezwykle ważna i pomoże w znacznym stopniu ułatwić życie mieszkańcom wsi – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji prasowej omówione zostały trzy programy priorytetowe NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”.

– Działania podejmowane przez resort środowiska przy  współpracy z resortem rolnictwa to dobra prognoza dla polskiej wsi. Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyczynią się do realnej poprawy jakości gleb, co będzie miało pozytywny wpływ na rolnictwo – dodał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet w ramach działań tego programu wynosi 300 milionów złotych w latach 2019-2023.

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ma na celu wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Jego budżen na lata 2019-2023 wyniesie 100 milionów złotych.

Cele trzeciego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” to rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach.

Zobacz również:

> Spaliny diesla groźne jak azbest!

Kiedy wykonać wapnowanie gleby?

 (rpf) pp / MRiRW

reklama