2.5°C

Uwaga producenci surowca tytoniowego fotolia

Uwaga producenci surowca tytoniowego

Napisał  Maj 14, 2019

15 maja 2019 r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do dyrektora oddziału terenowego KOWR informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Producent surowca tytoniowego składa informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem poczty do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

(rpf) jp / Źródło: KOWR