21.6°C

partnerzy:

reklama
Wzrost cen skupu większości produktów rolnych w kwietniu 2019 r. fot. Paweł Pąk

Wzrost cen skupu większości produktów rolnych w kwietniu 2019 r.

Napisał  Maj 22, 2019

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego, wzrosły w kwietniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 10,0%).

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W kwietniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen pszenicy, owsa, żywca wołowego i mleka. Ceny kukurydzy i drobiu nie uległy zmianie w stosunku do marca br. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

Podobną tendencję zmian cen w kwietniu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów rolnych były wyższe niż przed miesiącem, z wyjątkiem cen owsa. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny młodego żywca wołowego.

Ceny podstawowych produktów rolnych
W kwietniu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 79,97 zł/dt, tj. o 3,5% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 20,7% więcej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,90 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,2%), jak i w stosunku do roku ubiegłego (o 16,6%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 72,83 zł/dt i były wyższe o 4,4% w skali miesiąca, jak i w skali roku (o 26,9%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 76,23 zł/dt i wzrosły o 1,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 16,7% w stosunku do kwietnia 2018 r.

W kwietniu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 95,36 zł/dt, tj. więcej o 10,0% niż przed miesiącem i o 42,2% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (164,00 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 11,2%), jak i z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 87,6%).

W kwietniu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg) spadły o 0,7% w skali miesiąca i o 1,4% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,22 zł/kg oraz były wyższe o 0,7% niż przed miesiącem i o 0,3% niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,72 zł/kg i były wyższe o 27,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 26,9% w stosunku do kwietnia 2018 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,50 zł, tj. więcej o 14,8% niż przed miesiącem i o 8,3% niż przed rokiem.

W kwietniu 2019 r. poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 6,0 przed miesiącem) jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,3 wobec 5,0 w marcu 2019 r.).

Na targowiskach płacono za prosię na chów 195,13 zł/szt., tj. o 8,5% więcej niż przed miesiącem i o 3,7% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,88 zł/kg i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległy zmianie, ale w analogicznym okresie ubiegłego roku były wyższe o 8,8%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 135,85 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 1,4%, natomiast w odniesieniu do kwietnia 2018 r. wzrosła o 2,8%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama