33.1°C

partnerzy:

reklama
Jak przedstawia się sytuacja na rynku mleka fot. TK

Jak przedstawia się sytuacja na rynku mleka

Napisał  Cze 07, 2019

Od początku bieżącego roku utrzymuje się trend spadkowy ceny mleka surowego. Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

Skup mleka

Skup mleka w kwietniu wyniósł 1017,2 mln l (GUS). W okresie styczeń – kwiecień skup wyniósł 3946,1 mln l (GUS) i był o 3,6% wyższy niż w analogicznym okresie 2918 roku.

W okresie styczeń – kwiecień 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (184,0 mln l), kujawsko–pomorskiego (119,6 mln l), mazowieckiego (107,5 mln l) oraz wielkopolskiego (93,6 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (552,7 mln l).

Skup mleka w Unii Europejskiej

W marcu 2019 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 13496,16 mln litrów mleka. To 1,1% więcej niż rok wcześniej i aż 14,7% więcej niż przed miesiącem

Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 9450,2 mln litrów mleka, tj. o 0,6% więcej niż w marcu 2018 r., stanowi to 70% całego mleka skupionego w UE.

Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymuje się trend spadkowy ceny mleka surowego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 135,85 zł/hl i była o 1,4% niższa niż w marcu 2019 r., ale o 2,8% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie styczeń – kwiecień średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 138,14 zł/hl i była i 1,63% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W kwietniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 125,68 zł/hl, łódzkiego – 127,48 zł/hl, świętokrzyskiego – 128,27zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 141,90 zł/hl, opolskim – 139,24 zł/hl, oraz dolnośląskim – 138,05 zł/hl.

Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń – marzec 2019 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 802,8 mln litrów, tj. o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W przeciągu trzech miesięcy 2019 r. wyprodukowano 83,5 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 0,8% mniej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń – marzec 2019 roku osiągnęła poziom 60,6 tys. ton, tj. o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ciągu trzech miesięcy 2019 r. zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 11,6%, tj. do 46,1tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2018o 15,5% i ukształtowała się na poziomie 8,2 tys. ton.

Ceny artykułów mleczarskich

W marcu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 19,32 zł/kg i była o 2,9% niższa niż w lutym oraz o 2,9% niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. W okresie od stycznia do marca 2019 roku średnio na masło w blokach płacono 19,83zł/kg i było to o 3,1% więcej niż w roku 2018.

Za ser Gouda w trzecim miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,49zł/kg tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 8,4% więcej niż w marcu 2018 roku. W okresie trzech miesięcy 2019 roku ser Gouda zbywano po 14,46 zł/kg, tj. O 7,4% drożej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w marcu ukształtowała się na poziomie 7,96zł/kg tj. o 2,7% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 28% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń –marzec 2019 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 7,74zł/kg i była o 20,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

(rpf) jp / według danych GUS

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama