5.8°C

partnerzy:

reklama
1/4

Wykryto rekordową ilość nielegalnych środków ochrony roślin

Napisał  Cze 19, 2019

Tylko w Polsce w ramach akcji prowadzonej przy wsparciu EUROPOL-u ujawniono aż 92 259,09 kg/l nielegalnych środków ochrony roślin, z czego 86 ton zatrzymano na granicy kraju. Na terenie Europy w wyniku działań kontrolnych zakwestionowano ponad 550 ton tych nielegalnych środków. To, jak dotąd, rekordowa ilość.

Działania w ramach trwającej dwa miesiące akcji były prowadzone równolegle w wielu państwach europejskich, w szczególności na obszarach przygranicznych. W Polsce akcja pod nazwą Silver Axe IV ukierunkowana była głównie na kontrole importu i eksportu środków ochrony roślin, prowadzone przy skoordynowaniu pracy trzech służb: PIORiN, KAS oraz policji.

W trakcie trwania akcji inspektorzy PIORiN przeprowadzili 3 039 kontroli ukierunkowanych na wykrywanie nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin w portach morskich, na lotniskach, lądowych przejścia granicznych, drogach przygranicznych i targowiskach, w składach celnych oraz wewnątrz kraju.

W bieżącym roku działania krajowe w ramach Silver Axe IV były bezpośrednio wspierane przez EUROPOL, którego przedstawiciele na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego, wzięli udział w dniach 25-26 kwietnia br. w rewizji środków ochrony roślin wprowadzanych drogą morską. W trakcie tej rewizji pobrano próbki środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych właściwości fizyko-chemicznych.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa uczestniczyła w tej międzynarodowej operacji po raz trzeci. Silver Axe IV prowadzona jest pod patronatem EUROPOL-u, a jej celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu, międzynarodowemu handlowi podrobionymi środkami ochrony roślin.

(rpf) jp / Źródło: PIORIN

reklama reklama