5.8°C

partnerzy:

reklama
Podpisanie umów na realizację operacji z partnerami KSOW fot. MRiRW

Podpisanie umów na realizację operacji z partnerami KSOW

Napisał  Cze 19, 2019

14 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały podpisane umowy na realizację operacji z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Umowy zostały wybrane do realizacji na poziomie krajowym w ramach konkursu przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W uroczystości uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podczas podpisywania umów z partnerami KSOW powiedział: - Projekty partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich są inspiracją do realizacji działań „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”.

Jednocześnie wiceminister przedstawił zaproszonym gościom główne cele „Strategii”, a także poinformował o trwających konsultacjach tego projektu i zaprosił uczestników spotkania do czynnego udziału w tym procesie. Zaznaczył, że projekty realizowane w ramach KSOW wpisują się w działania Strategii i powinny wspierać ich wdrażanie.

W ramach konkursu nr 3/2019 do realizacji na poziomie krajowym wybrano 41 operacji na łączną kwotę przeszło 7,4 mln zł, które zostały zgłoszone m.in. przez jednostki doradztwa rolniczego, instytuty badawcze i naukowe, izby rolnicze, stowarzyszenia, fundacje, samorząd lokalny, lokalne grupy działania.

Cele wybranych operacji to w szczególności:

- promowanie wiedzy na temat krótkich łańcuchów dostaw i rolniczego handlu detalicznego;
- upowszechnienie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa;
- zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce;
- rozpowszechnienie wiedzy, jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych;
- dostarczenie podstawowych informacji i wiedzy na temat potrzeby wprowadzania proekologicznych - praktyk do funkcjonujących wzorców produkcji i konsumpcji w całym łańcuchu dostaw żywności, które pozwolą zmierzyć się z problemem marnotrawienia żywności;
- stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu oraz promocja tego wizerunku;
- upowszechnianie informacji dotyczących wad i zalet systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE;
- wzmocnienie współpracy w obszarze działań lokalnych grup działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej;
- aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych poprzez nawiązanie współpracy oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej;
- transfer wiedzy na temat korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych;
- wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama reklama