25.5°C

partnerzy:

reklama
AGRIFISH: podsumowanie prac prezydencji rumuńskiej fot. MRiRW

AGRIFISH: podsumowanie prac prezydencji rumuńskiej

Napisał  Cze 22, 2019

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu podsumowano prace kończącej się prezydencji rumuńskiej. Od lipca 2019 roku pracom w Radzie przewodniczyć będzie Finlandia.

W części rolnej posiedzenia ministrowie omówili postęp prac w zakresie pakietu reform WPR po 2020 r. jaki miał miejsce podczas prezydencji rumuńskiej. Debata dotycząca prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazała na postęp w wyjaśnianiu przez Komisję Europejską nowego modelu wdrażania tej polityki w ramach Krajowego Planu Strategicznego.

Obecny na posiedzeniu minister Ardanowski podkreślił znaczenie odpowiedniego budżetu na WPR, by można było realizować oczekiwania społeczeństwa co do rolnictwa, w tym ambicje środowisko-klimatyczne. Podkreślił, że potrzebne jest odpowiednie podejście do małych gospodarstw, które realizują wiele celów środowiskowych: – WPR musi być zrozumiała dla rolników i przez nich akceptowana. Musi być mniej skomplikowana by środki z budżetu trafiały do rolników a nie na rozbudowaną administrację.

Minister Ardanowski zwrócił również uwagę na zaawansowane negocjacje handlowe Komisji Europejskiej z grupą krajów Mercosur, w tym skierowany do przewodniczącego KE list 4 premierów (Polski, Francji, Belgii i Irlandii). Zaapelował też o nieprzyznawanie dalszych koncesji na towary wrażliwe: drób, cukier, wołowina i etanol. Zwrócił się ponadto do KE o oszacowanie skumulowanych efektów udzielonych dotychczas koncesji.

W kwestiach tak istotnych dla rolnictwa jak zakończenie negocjacji umowy o wolnym handlu, Ardanowski podkreślił, że decyzje powinny być podejmowane już przez nowo wybrane władze: Parlament Europejski i Komisję Europejską. – Źle wynegocjowana umowa może zaszkodzić polskiemu i europejskiemu rolnictwu.

Na marginesie posiedzenia Rady AGRIFISH minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z sekretarzem stanu ministerstwa rolnictwa, żywności i spraw morskich Irlandii Andrew Doyle,

Przedmiotem spotkania były negocjacje handlowe z Mercosur oraz ich skutki dla rolnictwa europejskiego.

Ministrowie zaprezentowali bardzo zbieżną ocenę dotyczącą efektów i zagrożeń dla rolnictwa w tym dla sektorów wrażliwych ( drób, wołowina, cukier i etanol). Podkreślili, że unijne rolnictwo spełnia wiele standardów środowiskowo-klimatycznych, których koszty ponoszą rolnicy, a produkty z tych obszarów (m.in. Argentyna, Brazylia, ) wytwarzane są w innych standardach produkcji.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama