5.7°C

partnerzy:

reklama
Jak kształtowały się ceny produktów rolnych w maju 2019 roku fot. Paweł Pąk

Jak kształtowały się ceny produktów rolnych w maju 2019 roku

Napisał  Cze 24, 2019

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący cen skupu podstawowych produktów rolnych w maju br. Wynika z niego, że wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w poprzednim miesiącu w stosunku do kwietnia br. wyniósł 100,0.

Ceny skupu tych produktów rolnych wzrosły średnio o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W maju 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen żyta, jęczmienia, żywca wołowego i wieprzowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W skali miesiąca na targowiskach ceny większości produktów rolnych wzrosły, z wyjątkiem cen żyta, jęczmienia, owsa i żywca wołowego. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny podstawowych produktów rolnych

W maju 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 79,02 zł/dt, tj. o 1,2% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 17,5% więcej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (95,82 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,0%), jak i w stosunku do roku ubiegłego (o 18,1%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 75,33 zł/dt i były wyższe zarówno w skali miesiąca (o 3,4%), jak i w skali roku (o 30,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 76,11 zł/dt i spadły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 16,7% w stosunku do maja 2018 r.

W maju 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 89,05 zł/dt, tj. o 6,6% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 38,9% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (203,43 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 24,0%), jak i z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 138,9%).

W maju 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,52 zł/kg) wzrosły o 0,5% w skali miesiąca, natomiast spadły o 1,6% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,14 zł/kg i były niższe o 1,1% zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego, jak i do maja 2018 r.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,83 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%), jak i z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 31,3%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,78 zł, tj. więcej o 5,1% niż przed miesiącem i o 18,2% niż przed rokiem.

W maju 2019 r. poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,7 wobec 7,5 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,5 wobec 6,3 w kwietniu 2019 r.). Na targowiskach płacono za prosię na chów 216,50 zł/szt., tj. więcej o 11,0% niż przed miesiącem i o 19,5% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,86 zł/kg i spadły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w skali roku były wyższe o 7,9%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 134,64 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 0,9%, natomiast w odniesieniu do maja 2018 r. wzrosła o 4,2%.

Źródło: GUS

reklama reklama