fbpx
Nie ma możliwości zniesienia okresów ochronnych dla zajęcy fotolia

Nie ma możliwości zniesienia okresów ochronnych dla zajęcy

Napisał  Lip 04, 2019

Pomimo, że udało się powstrzymać spadek liczebności zająca, resort środowiska nie widzi możliwości zniesienia okresów ochronnych na te zwierzęta. Jak podkreśla Ministerstwo Środowiska, działanie takie mogłoby doprowadzić do ponownego regresu tego gatunku.

Sprawa dotyczy pisma samorządu rolniczego z dnia 4 lutego 2019 r. wystosowanego do Ministerstwa Środowiska w sprawie wpisania zajęcy na listę zwierząt łownych bez okresów ochronnych. W odpowiedzi z 19 czerwca br. czytamy:

„Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska wyjaśnił, że istniejące dane statystyczne wskazują, że w latach 1995-2012 znacząco zmalała liczebność zająca. W związku z powyższym dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich podejmowali działania mające na celu odbudowanie liczebności populacji zająca w skali kraju.

Obecnie od kilku lat liczebność tych zwierząt utrzymuje się na stałym poziomie. Wiosną 2018 r. ich liczba w skali kraju wynosiła 783,3 tys. osobników. Jednocześnie zwierzęta te są przedmiotem gospodarki łowieckiej i corocznie planowane są określone limity odstrzału tego gatunku.

Ponadto dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich podejmują także działania na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej, w tym zajęcy, co przekładać się może na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w uprawach rolnych.

Z uwagi na fakt, że udało się powstrzymać spadek liczebności zająca resort środowiska nie widzi możliwości zniesienia okresów ochronnych na te zwierzęta. Działanie takie mogłoby doprowadzić do ponownego regresu tego gatunku. Ponadto za zniesieniem okresów ochronnych nie przemawiają także inne względy np. wynikające z potrzeby ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Mając na uwadze, że lokalnie zające mogą powodować szkody, które są uciążliwe dla indywidualnych rolników, resort zwraca uwagę, że w czasie trwania okresu polowań na zające można wpływać na ograniczenie szkód w drodze polowania przez nawiązanie współpracy z lokalnym kołem łowieckim.

Jednocześnie każdy właściciel upraw może wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie marszałka województwa na podstawie art. 9 a ustawy - Prawo łowieckie o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu ochrony upraw przed szkodami”.

(rpf) jp / Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Udostępnij:

Skomentuj