16.2°C

partnerzy:

reklama
Czy rolnicy mają ponosić koszty utylizacji dzików? fotolia

Czy rolnicy mają ponosić koszty utylizacji dzików?

Napisał  Lip 11, 2019

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa o wyjaśnienie kwestii związanej z utylizacją martwych dzików, odnajdowanych przez rolników na swoich polach. Obowiązujące przepisy nakazują bowiem w takim przypadku utylizację zwierzęcia na własny koszt.

Jak podaje samorząd rolniczy „do izb rolniczych napływały informacje od rolników, którzy na swych polach znaleźli martwe dziki, iż są informowani przez służby weterynaryjne, że zgodnie z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów, będą ponosić koszty ich utylizacji.

Zdaniem samorządu jest to sprzeczne z programem zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Obciążanie rolników tymi kosztami spowoduje bowiem, iż rolnicy zaprzestaną zgłaszania do odpowiednich służb przypadków wykrycia padłych dzików, natomiast ich zwłoki będą podrzucali poza teren gospodarstwa lub na pobocza dróg.

Zdaniem samorządu, koszty utylizacji padłych zwierząt w ramach zwalczania ASF wśród populacji dzików powinny być pokrywane z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej.

W przesłanym do Ministerstwa Rolnictwa wniosku Zarząd KRIR zwrócił się do ministra o poinformowanie o stosowanych w tej sprawie praktykach”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama