6°C

Ardanowski: Spółdzielnie siłą rolników fot. MRiRW

Ardanowski: Spółdzielnie siłą rolników

Napisał  Lip 14, 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z przewodniczącymi rad nadzorczych i prezesami spółdzielni mleczarskich. Podczas spotkania podkreślał znaczenie wprowadzonych w życie nowych rozwiązań prawnych dotyczących zakładania spółdzielni rolniczych: To jedne z najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie w Europie. Nie rozumiem dlaczego rolnicy z nich nie korzystają.

W ocenie ministra nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby nie tworzyć spółdzielni. Zwrócił on uwagę na korzyści fiskalne, na poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, na korzyści skali i obniżkę kosztów.

Minister przypomniał, że polskie mleczarstwo oparte jest głównie na formie spółdzielczej, ale czasem rolnicy o tym zapominają. – Zarządy spółdzielni są pracownikami rolników i nie można o tym zapominać. W dzisiejszym świecie pojedynczy rolnik prawnie nic nie znaczy, nie ma dobrej pozycji na rynku i nie ma szans na rozwój, dlatego należy brać przykład z krajów Europy Zachodniej. Tam rolnicy zrzeszeni są czasem nawet w kilku spółdzielniach lub organizują się w inne formy wspólnej działalności gospodarczej.

Podczas spotkania szef resortu rolnictwa położył również nacisk na konieczność zawierania umów kontraktacyjnych z uwzględnieniem przedziału cen referencyjnych. – Po nowym roku ruszy platforma sprzedażowa, rodzaj giełdy na której będą sprzedawane surowce rolne, która będzie jednym z elementów porządkowania rynku rolnego.

Minister zapowiedział ponadto publiczne ogłoszenie nazw firm mleczarskich, które sprowadzają surowce do produkcji kosztem polskiego rolnictwa.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama